Op 18 april 2009 mocht ’t Staltheater 20 kaarsjes uitblazen. Dat kon natuurlijk niet onopgemerkt blijven. Burgemeester Staf Willemsens kwam speciaal van Parijs naar ’t Tempelhof in Beerse afgezakt, om er samen met zijn collega’s van het gemeentebestuur hulde te brengen aan onze toneelvereniging.

Onze voorzitter beleefde bovendien zijn première wat speechen betreft, en werd daarbij zelfs bijgestaan door de das van de burgervader.

Het was een unieke gelegenheid voor leden, oud-leden en collega’s om enerzijds herinneringen op te halen en anderzijds plannen te smeden voor de toekomst. Ook enkele ere-leden werden in de bloemetjes gezet. Voor iedereen die aanwezig was, is het zonneklaar: ’t Staltheater verdwijnt vooralsnog niet van het toneel!